Qbator.no

Executive Summary
Portefølje
CV-er
 
Utskriftsvennlig versjon
Kontakt
 

 Executive Summary - Qbator AS

per 19.01.2011

1. Bakgrunn og formål

Qbator skal gjennom investeringer og aktiv deltagelse i porteføljeselskapenes utvikling, medvirke til øket verdiskapning i selskapene og til verdiøkning på Qbators eierinteresser. .

2. Eier/daglig leder

Selskapet eies av Henning Qvale som også er selskapets daglige leder.

Selskapet er lokalisert i Oslo, og du kan lett komme i kontakt med oss:

Qbator AS
Postboks 106 Holmenkollen
N-0712 Oslo

Tel. 90 54 61 33

3. Porteføljen

Selskapet har nå eierposisjoner i 3 norske oppstartsbedrifter. Eierandelene varierer fra 12 til 50 %. Det henvises til porteføljen for presentasjon av selskapene i porteføljen. Der finner du også internet-lenker til deres hjemmesider.

4. Investerings- og forvaltnings-strategi

Qbator konsentrerer sine investeringer om teknologibaserte eller -relaterte selskaper som har kommet gjennom den første etableringsfasen og står foran finansielle utfordringer i forbindelse med f.eks produktutvikling, markedsintroduksjon eller ekspansjon.

Qbator Online | www.qbator.no | © 2003-2011