Qbator AS' portefølje av aksjer i oppstartsbedrifter
med status per / Qbator's equity positions as per 19.01.2011.

1. VIVA AS, Bjugn/Kjeller (Qbator: 12,1 %). Stiftet 2000 for, på kommersiell basis, å drive testing av komponenter til vindkraftindustrien. Et testanlegg er satt i drift på Valsneset i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag. www.viva-test.no.

2. Light Structures AS, Oslo (Qbator: 12 %). Stiftet i 2001. Selskapet utvikler og leverer fiberoptiske sensorsystemer for strukturovervåkning i større konstruksjoner, f.eks. skip, fly, broer, vindmølleblader etc. Har 5 ansatte. Leverer i dag; markedsresponsen er sterk. www.lightstructures.biz.

3. Waterment AS, Porsgrunn (Qbator: 50%). Stiftet i 2002. Dette er et miljøselskap som utvikler og selger kompakte renseanlegg for gråvannsutslipp fra hytter, og som nå også er sterkt involvert i utvikling av kompakte biogassanlegg for landbruket. Selskapet har 1 ansatt. www.waterment.no.

Qbator Online | www.qbator.no | © 2003-2011